Information til skoler og lærere

Valg

Hvert år holder Børne-og ungebyrådet valg for at finde det hold af børn og unge, der skal være med til at gøre en forskel for Aarhus Kommune. Vil jeres skole afvikle valg til Børne- og ungebyråder i efterået 2024, kan I læse meget mere om valget under fanen Alt om valget

Undervisning

I skolen lærer man om demokrati og om hvordan man som voksen kan bruge sin stemmeret til at skabe forandringer i sin hverdag og i samfundet generelt. Men hvad gør man, hvis man som barn eller ung i Aarhus Kommune gerne vil skabe forandringer i sin egen hverdag? Læs mere om, hvordan I kan introducere jeres elever for ungedemokrati i Aarhus under fanen Undervisning

Hvilken forskel gør Børne- og ungebyrådet?

Hvert år kan Børne- og ungebyrådet stille fire forslag, som Aarhus Kommunes byråd er forpligtet til at drøfte på et byrådsmøde. Det betyder ikke blot at de unges stemmer bliver hørt og at de er med til at bringe vigtige emner på dagsordenen, men også at flere af deres forslag faktisk tidligere har ført til positive ændringer i Aarhus Kommune.  

Vidste du f.eks. at at Børne- og ungebyrådet på budgetforliget fik afsat 4,5 millioner kr. til en styrket indsats for at styrke ordblindeindsaten i Aarhus i 2019 og 2020.? Eller at vi har været med til at bane vejen for bedre seksualundervisning i kommunens folkeskoler? 

Du kan læse meget mere om vores tidligere forslag og resultater her.